Loading...
Last update:  October 18, 2018
20:00 +1GMT

Allergenic Molecule  Can f 3Homo sapiens  
Molecule nameCan f 3
Sequence
Name Description Reference IUIS
Can f 3 Complete Can f 3 - F2Z4Q6
NO
10
MKWVTFISLF
20
FLFSSAYSRG
30
LVRREAYKSE
40
IAHRYNDLGE
50
EHFRGLVLVA
60
FSQYLQQCPF
70
EDHVKLAKEV
80
TEFAKACAAE
90
ESGANCDKSL
100
HTLFGDKLCT
110
VASLRDKYGD
120
MADCCEKQEP
130
DRNECFLAHK
140
DDNPGFPPLV
150
APEPDALCAA
160
FQDNEQLFLG
170
KYLYEIARRH
180
PYFYAPELLY
190
YAQQYKGVFA
200
ECCQAADKAA
210
CLGPKIEALR
220
EKVLLSSAKE
230
RFKCASLQKF
240
GDRAFKAWSV
250
ARLSQRFPKA
260
DFAEISKVVT
270
DLTKVHKECC
280
HGDLLECADD
290
RADLAKYMCE
300
NQDSISTKLK
310
ECCDKPVLEK
320
SQCLAEVERD
330
ELPGDLPSLA
340
ADFVEDKEVC
350
KNYQEAKDVF
360
LGTFLYEYSR
370
RHPEYSVSLL
380
LRLAKEYEAT
390
LEKCCATDDP
400
PTCYAKVLDE
410
FKPLVDEPQN
420
LVKTNCELFE
430
KLGEYGFQNA
440
LLVRYTKKAP
450
QVSTPTLVEV
460
SRKLGKVGTK
470
CCKKPESERM
480
SCADDFLSVV
490
LNRLCVLHEK
500
TPVSERVTKC
510
CSESLVNRRP
520
CFSGLEVDET
530
YVPKEFNAET
540
FTFHADLCTL
550
PEAEKQVKKQ
560
TALVELLKHK
570
PKATDEQLKT
580
VMGDFGAFVE
590
KCCAAENKEG
600
CFSEEGPKLV
 
AAAQAALV

Close

Name Description Reference IUIS
Can f 3.0101 Precursor Can f 3.0101 - P49822
YES
10
MKWVTFISLF
20
FLFSSAYSRG
30
LVRREAYKSE
40
IAHRYNDLGE
50
EHFRGLVLVA
60
FSQYLQQCPF
70
EDHVKLAKEV
80
TEFAKACAAE
90
ESGANCDKSL
100
HTLFGDKLCT
110
VASLRDKYGD
120
MADCCEKQEP
130
DRNECFLAHK
140
DDNPGFPPLV
150
APEPDALCAA
160
FQDNEQLFLG
170
KYLYEIARRH
180
PYFYAPELLY
190
YAQQYKGVFA
200
ECCQAADKAA
210
CLGPKIEALR
220
EKVLLSSAKE
230
RFKCASLQKF
240
GDRAFKAWSV
250
ARLSQRFPKA
260
DFAEISKVVT
270
DLTKVHKECC
280
HGDLLECADD
290
RADLAKYMCE
300
NQDSISTKLK
310
ECCDKPVLEK
320
SQCLAEVERD
330
ELPGDLPSLA
340
ADFVEDKEVC
350
KNYQEAKDVF
360
LGTFLYEYAR
370
RHPEYSVSLL
380
LRLAKEYEAT
390
LEKCCATDDP
400
PTCYAKVLDE
410
FKPLVDEPQN
420
LVKTNCELFE
430
KLGEYGFQNA
440
LLVRYTKKAP
450
QVSTPTLVEV
460
SRKLGKVGTK
470
CCKKPESERM
480
SCAEDFLSVV
490
LNRLCVLHEK
500
TPVSERVTKC
510
CSESLVNRRP
520
CFSGLEVDET
530
YVPKEFNAET
540
FTFHADLCTL
550
PEAEKQVKKQ
560
TALVELLKHK
570
PKATDEQLKT
580
VMGDFGAFVE
590
KCCAAENKEG
600
CFSEEGPKLV
 
AAAQAALV

Close


Sequence Motifs
Name Description Reference IUIS
INSCH014 Motif INSCH
NO
10
CAEDYLSVVL
20
NRLCVLHEKT
30
PVSEKVTKCC
40
SESLVNRRPC
50
FSALTVDETY
60
VPKEFNAETF

TFHA

Developed by
Panservice