Loading...
Last update:  May 26, 2023
08:28 +1GMT

Allergenic Molecule  Act d 5Homo sapiens  
Molecule nameAct d 5
Sequence
Name Description Reference IUIS
Act d 5 Complete Act d 5 - L7TY87
NO
10
MAQLALLLLS
20
LFLTLISLAP
30
PGASISSCNG
40
PCRDLNDCDG
50
QLICIKGKCN
60
DDPQVGTHIC
70
RGTTPSPQPG
80
GCKPSGTLTC
90
RGKSHPTYDC
100
SPPVTSSTPA
110
KLTNNDFSEG
120
GDGGGPSECD
130
ESYHSNNERI
140
VALSTGWYNG
150
GSRCGKMIRI
160
TASNGKSVSA
170
KVVDECDSRH
180
GCDKEHAGQP
190
PCRNNIVDGS
200
NAVWSALGLD
210
KNVGVVDITW
 
SMA

Close

Name Description Reference IUIS
Act d 5 Complete Act d 5 - L7TV12
NO
10
MAQLSLLVLS
20
LFLTLISLPP
30
PGASISSCNG
40
PCRDLNDCDG
50
QLICIEGKCN
60
DDPEVGTHIC
70
RGTTPSPQPG
80
GCKPSGTLTC
90
RGKSHPTYDC
100
SPPVTSSTPA
110
KLTNNDFSEG
120
GDGGGPSECD
130
ESYHSNNERI
140
VALSTGWYNG
150
GSRCGKMIRI
160
TASNGKSVSA
170
KVVDECDSRH
180
GCDKEHAGQP
190
PCRNNIVDGS
200
NAVWSALGLD
210
KNVGVVDITW
 
SMA

Close

Name Description Reference IUIS
Act d 5 Complete Act d 5 - L7TRW4
NO
10
MAQLALLLLS
20
LFLTLISLAP
30
PGASISSCNG
40
PCRDLNDCDG
50
QLICIKGKCN
60
DDPQVGTHIC
70
RGTTPSPQPG
80
GCKPSGTLTC
90
RGKSYPTYDC
100
SPPVTSSTPA
110
KLTNNDFSEG
120
GDGGGPSECD
130
ESYHSNNERI
140
VALSTGWYNG
150
GSRCGKMIRI
160
TASNGKSVSA
170
KVVDECDSRH
180
GCDKEHAGQP
190
PCRNNIVDGS
200
NAVWSALGLD
210
KNVGVVDITW
 
SMA

Close

Name Description Reference IUIS
Act d 5 Complete Act d 5 - L7TUI7
NO
10
MAQLALLLLS
20
LFLTLISLAP
30
PGTSISSCNG
40
PCRDLNDCDG
50
QLICIKGKCN
60
DDPEVGTHIC
70
RGTTPSPQPG
80
GCKPSGTLTC
90
RGKSHPTYDC
100
SPPVTSSTPA
110
KLTNNDFSEG
120
GDGGGPSECD
130
ESYHSNNERI
140
VALSTGWYNG
150
GSRCGKMIRI
160
TASNGKSVSA
170
KVVDECDSRH
180
GCDKEHAGQP
190
PCRNNIVDGS
200
NAVWSALGLD
210
KNVGVVDITW
 
SMA

Close

Name Description Reference IUIS
Act d 5.0101 Complete Act d 5.0101 - P84527
YES
10
ISSCNGPCRD
20
LNDCDGQLIC
30
IKGKCNDDPQ
40
VGTHICRGTT
50
HSHQPGGCKP
60
SGTLTCRGKS
70
YPTYDCSPPV
80
TSSTPAKLTN
90
NDFSEGGDDG
100
GPSECDESYH
110
NNNERIVALS
120
TGWYNGGSRC
130
GKMIRITASN
140
GKSVSAKVVD
150
ECDSRHGCDK
160
EHAGQPPCRN
170
NIVDGSNAVW
180
SALGLDKNVG
 
VVDITWSMA

Close


Developed by
Panservice