Loading...
Last update:  November 17, 2019
19:55 +1GMT

Allergenic Molecule  Per a 3Homo sapiens  
Molecule namePer a 3
Sequence
Name Description Reference IUIS
Per a 3 Complete Per a 3 - D3JUE9
NO
10
MKTALVFAAV
20
VALVACAAFP
30
AHKDYKQLAD
40
KQFLAKQRDV
50
LRLFHRVHQH
60
NILNDQVEVG
70
NTYDIEANIG
80
NYKYPRVVKQ
90
FMAYFKKGML
100
PRGEPFSVYF
110
EKHREQAIML
120
YNLFYFANDY
130
DTFYKTACWA
140
RDRVNEGMFM
150
YSFSIAVFHR
160
DDMQGVMLPP
170
PYEVYPYLFV
180
DHDVIHMAQK
190
YWMKNAGSNE
200
HHSYVIPVNF
210
TLKNQDQLLA
220
YFTSDVNLNA
230
FNTYYRYYYP
240
SWYNTTLYGH
250
TIDRRGEQFY
260
YTYKQIYARY
270
FLERLSNDLP
280
DVYPFYYSKP
290
VKSAYNPNLR
300
YHNGEEMPVR
310
PSNLYVTNFD
320
LYYIADIKNY
330
EKRVEDAIDF
340
GYVFDEHVKP
350
HSLYHDVHGM
360
EYVADMIEGN
370
MDSPNFYFYG
380
SIYHMYHSMI
390
GHIVDPYHKM
400
GLAPSALEHP
410
ETVLRDPAFY
420
QLWKRVDHLF
430
QKYKNRLPRY
440
THDELAFEGV
450
KVENVDVGKL
460
YTYFEQYDVS
470
LDMSVYVNKV
480
DQIPNVDVHA
490
RQYRLNHKPF
500
TYNIEVSSDK
510
AQDVYVRVFL
520
GPKYDYLGRE
530
YDLNDRRHYF
540
VEMDRFPHHV
550
EAGKTVIERN
560
SHDSNIVAPE
570
RDSYRTFYKK
580
VQEAYEGKSQ
590
YYVDKGHNYC
600
GYPENLLIPK
610
GKKGGQAYTF
620
YVIVTPYVKQ
630
DEHDFEPYNY
640
KAFSYCGVGS
650
NRKYPDNMPL
660
GYPFDRKIYS
670
NDFYTPNMYF
680
KDVIIFHKKY
 
DEVGVQGH

Close

Name Description Reference IUIS
Per a 3 Complete Per a 3 - D3YP11
YES
10
MKTALVFAAV
20
VAFVAARFPD
30
HKDYKQLADK
40
QFLAKQRDVL
50
RLFHRVHQHN
60
ILNDQVEVGI
70
PMTSKQTSAT
80
TVPPSGEAVH
90
GVLQEGHARP
100
RGEPFSVNYE
110
KHREQAIMLY
120
DLLYFANDYD
130
TFYKTACWAR
140
DRVNEGMFMY
150
SFSIAVFHRD
160
DMQGVMLPPP
170
YEVYPYLFVD
180
HDVIHMAQKY
190
WMKNAGSGEH
200
HSHVIPVNFT
210
LRTQDHLLAY
220
FTSDVNLNAF
230
NTYYRYYYPS
240
WYNTTLYGYF
250
LERLSNDLPD
260
VYPFYYSKHN
270
IDRRGEQFYY
280
TYKQIYARPV
290
KSAYNPNLRY
300
HNGEEMPVRP
310
SNMYVTNFDL
320
YYIADIKNYE
330
KRVEDAIDFG
340
YAFDEHMKPH
350
SLYHDVHGME
360
YLADMIEGNM
370
DSPNFYFYGS
380
IYHMYHSMIG
390
HIVDPYHKMG
400
LAPSLEHPET
410
VLRDPVFYQL
420
WKRVDHLFQK
430
YKNRLPRYTH
440
DELAFEGVKV
450
ENVDVGKLYT
460
YFEQYDMSLD
470
MAVYVNNVDQ
480
ISNVDVQLAV
490
RLNHKPFTYN
500
IEVSSDKAQD
510
VYVAVFLGPK
520
YDYLGREYDL
530
NDRRHYFVEM
540
DRFPYHVGAG
550
KTVIERNSHD
560
SNIIAPERDS
570
YRTFYKKVQE
580
AYEGKSQYYV
590
DKGHNYCGYP
600
ENLLIPKGKK
610
GGQAYTFYVI
620
VTPYVKQDEH
630
DFEPYNYKAF
640
SYCGVGSERK
650
YPDNKPLGYP
660
FDRKIYSNDF
670
YTPNMYFKDV
680
IIFHKKYDEV
 
GVQGH

Close

Name Description Reference IUIS
Per a 3 Complete Per a 3 - B9W4N7
NO
10
MKWQLVTFLG
20
VALCYLASAK
30
LSEVPADKEF
40
LVRQREVLRL
50
LNKVHEPNRF
60
KEQAELGRSY
70
DPTAHFSKYK
80
NAVPVKRMVK
90
EYMAGHMLPR
100
GAIFTLFNNK
110
HREEMITVFE
120
SFFFAEDWDT
130
FYRTACWARD
140
RVNEGQFIYA
150
LSLAVLHRED
160
TRGIVLPPAY
170
EIYPHLFVNS
180
EVIHAAYKAK
190
MRQEPAVVRM
200
NFTGTIRNPE
210
QRVAYLGEDV
220
GMNSHHSHWH
230
MDFPFWWKQE
240
EYGVHKDRKG
250
ELFYYMHHQL
260
IARFDAERLS
270
NDLPIVEPLY
280
WDEKIVDGFY
290
PQTTYRVGGE
300
FPARPDNFEF
310
HDLEHIKVKD
320
MMDYTRRIRE
330
AISQQAVVTR
340
TGEMVSLNNT
350
QGIDILGCMV
360
EPSHDSKHPE
370
YYGALHNYGH
380
IMLGQITDPK
390
GKFNMPPGVM
400
EHFETATRDP
410
AFFRLHKYID
420
NLFKLHKDLL
430
PHYTMEELGF
440
NGVTIQDLTV
450
DDLVTYFEDF
460
DIDMLNALDD
470
TAELQDVDIK
480
ARVRRLNHKP
490
FSVQVTVNSE
500
RDAMAVVRIF
510
LAPKYDWFGQ
520
EIPINEKRLY
530
MIEIDKFVTK
540
VNKGTTVVQR
550
KSSESSVTIP
560
DRETTKVLTK
570
RVEEALQGKT
580
TYMVNKDVRH
590
CGYPDRLLLP
600
KGKKDGMIFT
610
MYVIVTDYET
620
EKVNDLPYDY
630
EYGGAISYCG
640
TLAGHKYPVN
650
KPMGFPFDRQ
660
IDGDNFCTPN
670
MFQKDVIITF
 
KDTI

Close

Name Description Reference IUIS
Per a 3 Complete Per a 3 - B9W4N8
NO
10
MKLVWALAIA
20
LGACALVVAD
30
QKADMTFLTR
40
QLQVLKLLRH
50
LNQPLSDPEL
60
TAIKNSFSPL
70
NHLNKFKEPE
80
TVKLLVGLIT
90
KGKVLQRDTV
100
FSLFHPRHRY
110
EMVTLFETLY
120
GATDYDTFFR
130
TAVYARDRLN
140
PRQFLYAFSV
150
ALLHRQDCRG
160
ICLPPAYEIT
170
PHMFLTTDVV
180
RKAYKAKMTR
190
TPTVIPMKFT
200
GSVNNPEQRV
210
AYFGEDIGMN
220
SHHSHWHMDF
230
PFWWKQEYAG
240
YKDRKGELFY
250
YMHHQMVARF
260
DAERLSNDLP
270
VVEPLEWDQK
280
IVEGFAPGAT
290
YENGQEFPMR
300
PDNMCFSDLP
310
FLTVQDMKIF
320
EGRIRDAIAS
330
GYVKTVDSRL
340
MSLNNTAGIN
350
LLGEIVESST
360
HSVNPVFYGK
370
LHNDGHVMLS
380
KVTDPHLRYG
390
VPPGVMEHFE
400
TATRDPAFFR
410
LHKHVDNLFK
420
FHKDLLVPYS
430
FHELEFPGVK
440
IEAVKVIGTC
450
KASTPNHLIT
460
YFDESHIDLN
470
NIVDTSGQKE
480
VVDIKALVGR
490
LNHEPFKYVI
500
TVHSEKPVRA
510
IVRVFPLPKY
520
NWFGQMVPLD
530
EARWGAIELD
540
RFPVSLVHGD
550
NIVTRNSEDS
560
TVTIPEPRSF
570
PDLMSDVQKA
580
IRGEQDFKYD
590
IHHRHCGFPH
600
RLLLPKGKPE
610
GMVYRLFVVV
620
TDYDKDVVAP
630
GMSPDDVNTL
640
SSLGYCGVMD
650
GKMPDGKPMG
660
FPFDRRVPSE
670
ETFYTPNIKT
680
IDLTIKNVKQ
 
KPTE

Close

Name Description Reference IUIS
Per a 3.0101 Precursor Per a 3.0101 - Q25641
YES
10
MKTALVFAAV
20
VAFVAARFPD
30
HKDYKQLADK
40
QFLAKQRDVL
50
RLFHRVHQHN
60
ILNDQVEVGI
70
PMTSKQTSAT
80
TVPPSGEAVH
90
GVLQEGHARP
100
RGEPFSVNYE
110
KHREQAIMLY
120
DLLYFANDYD
130
TFYKTACWAR
140
DRVNEGMFMY
150
SFSIAVFHRD
160
DMQGVMLPPP
170
YEVYPYLFVD
180
HDVIHMAQKY
190
WMKNAGSGEH
200
HSHVIPVNFT
210
LRTQDHLLAY
220
FTSDVNLNAF
230
NTYYRYYYPS
240
WYNTTLYGHN
250
IDRRGEQFYY
260
TYKQIYARYF
270
LERLSNDLPD
280
VYPFYYSKPV
290
KSAYNPNLRY
300
HNGEEMPVRP
310
SNMYVTNFDL
320
YYIADIKNYE
330
KRVEDAIDFG
340
YAFDEHMKPH
350
SLYHDVHGME
360
YLADMIEGNM
370
DSPNFYFYGS
380
IYHMYHSMIG
390
HIVDPYHKMG
400
LAPSLEHPET
410
VLRDPVFYQL
420
WKRVDHLFQK
430
YKNRLPRYTH
440
DELAFEGVKV
450
ENVDVGKLYT
460
YFEQYDMSLD
470
MAVYVNNVDQ
480
ISNVDVQLAV
490
RLNHKPFTYN
500
IEVSSDKAQD
510
VYVAVFLGPK
520
YDYLGREYDL
530
NDRRHYFVEM
540
DRFPYHVGAG
550
KTVIERNSHD
560
SNIIAPERDS
570
YRTFYKKVQE
580
AYEGKSQYYV
590
DKGHNYCGYP
600
ENLLIPKGKK
610
GGQAYTFYVI
620
VTPYVKQDEH
630
DFEPYNYKAF
640
SYCGVGSERK
650
YPDNKPLGYP
660
FDRKIYSNDF
670
YTPNMYFKDV
680
IIFHKKYDEV
 
GVQGH

Close

Name Description Reference IUIS
Per a 3.0201 Partial Per a 3.0201 - Q94643
YES
10
DIGDHYDIEA
20
NIGHYKYPHV
30
VKNFISYYKK
40
GLLPRGEPFS
50
VYYEKHREQA
60
IKLFELFFAA
70
NDYDTFYKTA
80
CWARDRVNEG
90
MFMYALTVAA
100
FHREDTKDLV
110
LPPPYEVNPY
120
LFVEDDVIQQ
130
AYKYWTKESG
140
TDKHVEHVIP
150
VNFTARSQED
160
LVAYFREDVD
170
LNAFNMYFRY
180
IYPSWFNTTL
190
YGKSFDRRGE
200
QFYYTYHQIY
210
ARYFLERLSN
220
SLPDVKPFQY
230
SKPLKTGYNP
240
HLRYHNGEEM
250
PARPSNMYPT
260
NFDLFYVSDI
270
KNYERRVEKA
280
IDFGYAFDEH
290
RTPYSLYHDQ
300
HGMDYLGQMI
310
EGTRNSPHQY
320
FYGSVFHFYR
330
LLVGHVVDPY
340
HKNGLAPSAL
350
EHPQTALRDP
360
AFYQLWKRID
370
HIVQKYKNRL
380
PRYTYDELSF
390
PGVKIENVDV
400
GKLYTYFEHF
410
EHSLGNAMYL
420
GKLEDYMKAS
430
IRARHYRLNH
440
KPFTYNIEVS
450
SDKAQDVYVR
460
IFLGPKYDSL
470
GHECELDERR
480
HYFVEMDRFV
490
HKVEAGKTVI
500
ERKSHDSSII
510
SDSHDSYRNL
520
FKKVSDALQE
530
KDQYYIDKSH
540
KYCGYPENLL
550
LPKGKKGGQT
560
FTFYVIVTPY
570
VKQDEHDFEP
580
YHYKAFSYCG
590
VGHGRKYPDD
600
KPLGFPFDRK
610
IHDYDFYTPN
620
MYFKDVVIFH
630
KKYDEVHDVT
 
H

Close

Name Description Reference IUIS
Per a 3.0202 Partial Per a 3.0202 - Q25640
YES
10
LNAFNMYFRY
20
IYPTWFNTTL
30
YGKTFDRRGE
40
QFYYTYHQIY
50
ARYFLERLSN
60
SLPDVKPFQY
70
SKPLKTGYNP
80
HLRYQNGEEM
90
PARPSNMYPT
100
NIDLFYVSDI
110
KNYESRVEKA
120
IDFDAFDEHR
130
TPYSLYHDQH
140
GMDYLGQMIE
150
GTSNSPYQYF
160
YGSIFHFYRL
170
LVGHVVDPYH
180
KNGLAPSALE
190
HHQTALRDPA
200
FYQLWKRIDH
210
IVQKYKNRLP
220
RYTYDELSFP
230
GVKIENVDVG
240
KLYTYFEHFE
250
HSLGNAMYLG
260
KLEDVLKANI
270
RARHYRLNHK
280
PFTYNIEVSS
290
DKAQDVYVRI
300
FLGPKYDSLG
310
HECELDERRH
320
YFVEMDRFVH
330
KVEAGKTVIE
340
RKSHDSSIIS
350
DSHDSYRNLF
360
KKVSDALEGK
370
DQYYIDNSHK
380
YCGYPENLLL
390
PKGKKGGQTF
400
TFYVIVTPYV
410
KQDEHDLESY
420
HYKAFTYCGV
430
GHGRKYPDDK
440
PLGFPFDRKI
450
HDYDFYTPNM
460
YFKDVVIFHK
470
KYDEVHNETN

Close

Name Description Reference IUIS
Per a 3.0203 Partial Per a 3.0203 - Q25639
YES
10
EMPARPSNMY
20
PTNIDLFYVS
30
DIKNYESRVE
40
KAIDFGYAFD
50
EHRTPYSLYH
60
DQHGMDYLGQ
70
MIEGTSNSPY
80
QYFYGSIFHF
90
YRLLVGHVVD
100
PYHKNGLAPS
110
ALEHHQTALR
120
DPAFYQLWKR
130
IDHIVQKYKN
140
RLPRYTYDEL
150
SFPGVKIENV
160
DVGKLYTYFE
170
HFEHSLGNAM
180
YIGKLEDLLK
190
ANIRASHYRL
200
NHKPFTYNIE
210
VSSDKAQDVY
220
VRIFLGPKYD
230
SLGHECELDE
240
RRHYFVEMDR
250
FVHKVEAGKT
260
VIERKSHDSS
270
IISDSHDSYR
280
NLYKKVADAL
290
EEKDQYYIDK
300
SHKYCNYPEN
310
LLLPKGKKGG
320
QTFTFYVIVT
330
PYVKQEQHDF
340
EPYHYKAFSY
350
CGVGHGRKYP
360
DDKPLGFPFD
370
RKIHDYDFYT
380
PNMYFKDVVI
390
FHKKYDEVHE
 
VTH

Close


Sequence Motifs
Name Description Reference IUIS
INSCH054 Motif INSCH
NO
10
YFANDYDTFY
20
KTACWARDRV
30
NEGMFMYSFS
40
IAVFHRDDMQ
50
GVMLPPPYEV
60
YPYLFVDHDV

IHMA

Developed by
Panservice