Loading...
Last update:  May 26, 2023
08:28 +1GMT

Allergenic Molecule  Per a 3.0203Homo sapiens  
Molecule namePer a 3.0203
Sequence
Name Description Reference IUIS
Per a 3.0203 Partial Per a 3.0203 - Q25639
YES
10
EMPARPSNMY
20
PTNIDLFYVS
30
DIKNYESRVE
40
KAIDFGYAFD
50
EHRTPYSLYH
60
DQHGMDYLGQ
70
MIEGTSNSPY
80
QYFYGSIFHF
90
YRLLVGHVVD
100
PYHKNGLAPS
110
ALEHHQTALR
120
DPAFYQLWKR
130
IDHIVQKYKN
140
RLPRYTYDEL
150
SFPGVKIENV
160
DVGKLYTYFE
170
HFEHSLGNAM
180
YIGKLEDLLK
190
ANIRASHYRL
200
NHKPFTYNIE
210
VSSDKAQDVY
220
VRIFLGPKYD
230
SLGHECELDE
240
RRHYFVEMDR
250
FVHKVEAGKT
260
VIERKSHDSS
270
IISDSHDSYR
280
NLYKKVADAL
290
EEKDQYYIDK
300
SHKYCNYPEN
310
LLLPKGKKGG
320
QTFTFYVIVT
330
PYVKQEQHDF
340
EPYHYKAFSY
350
CGVGHGRKYP
360
DDKPLGFPFD
370
RKIHDYDFYT
380
PNMYFKDVVI
390
FHKKYDEVHE
 
VTH

Close


Developed by
Panservice