Loading...
Last update:  May 26, 2023
08:28 +1GMT

Allergenic Molecule  Pru av 1Homo sapiens  
Molecule namePru av 1
Sequence
Name Description Reference IUIS
Pru av 1.0101 Complete Pru av 1.0101 - O24248
YES
10
MGVFTYESEF
20
TSEIPPPRLF
30
KAFVLDADNL
40
VPKIAPQAIK
50
HSEILEGDGG
60
PGTIKKITFG
70
EGSQYGYVKH
80
KIDSIDKENY
90
SYSYTLIEGD
100
ALGDTLEKIS
110
YETKLVASPS
120
GGSIIKSTSH
130
YHTKGNVEIK
140
EEHVKAGKEK
150
ASNLFKLIET
160
YLKGHPDAYN

Close

Name Description Reference IUIS
Pru av 1.0201 Complete Pru av 1.0201 - Q6QHU3
YES
10
MGVFTYSDES
20
TSVIPPPRLF
30
KALVLEADTL
40
IPKIAPQSVK
50
TAEIVEGDGG
60
VGTIKKISFG
70
EGSHYSYVKH
80
RIDGLDKDNF
90
VYNYTLVEGD
100
ALSDKIEKIT
110
YEIKLVASAD
120
GGSIIKSTSN
130
YHTTGDVEIK
140
EEDVKAGKEK
150
ATGLFKLIEN
160
YLAANPDACN

Close

Name Description Reference IUIS
Pru av 1.0202 Complete Pru av 1.0202 - Q6QHU2
YES
10
MGVFTYADES
20
TSVIPPPRLF
30
KALVLEADTL
40
IPKIAPQSVK
50
SAEIVEGDGG
60
VGTIKKISFG
70
EGSHYSYVKH
80
RIDGLDKDNF
90
VYSYSLVEGD
100
ALSDKVEKIS
110
YEIKLVASAD
120
GGSIIKSTSN
130
YHTTGDVEIK
140
EEDVKAGKEK
150
ATGLFKLIEN
160
YLVANPDAYN

Close

Name Description Reference IUIS
Pru av 1.0203 Complete Pru av 1.0203 - Q6QHU1
YES
10
MGVFTYADES
20
TSVITPPRLF
30
KALVLEADTL
40
IPKIAPQSVK
50
GAEIVEGDGG
60
VGTIKKISFG
70
EGSHYSYVKH
80
RIDGLDKDNF
90
VYSYSLVEGD
100
ALSDKVEKIS
110
YEIKLVASAD
120
GGSIIKSTSN
130
YHTTGDVEIK
140
EEDVRAGKEK
150
ATGLFKLIEN
160
YLVANPDAYN

Close


Sequence Motifs
Name Description Reference IUIS
INSCH004 Motif INSCH
NO
10
EIIEGDGGPG
20
TIKKITFGEG
30
SPFKYVKHRI
40
DEIDKANFTY
50
SYSVIEGDAL

Developed by
Panservice